www.geodezjaABC.pl

USŁUGI GEODEZYJNE
i KARTOGRAFICZNE

Jacek Majkutewicz
47-300 Krapkowice
ul. Pocztowa 15
NIP 756-151-73-88
tel. kom. +48 503 178 566
e-mail: majkutewicz@wp.pl
www.geodezjaABC.pl

NASZA OFERTA

Mapy do celów projektowych,
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

Geodezyjna obsługa inwestycji:

  • wytyczenia budynków i budowli,
  • bieżąca obsługa geodezyjna,
  • pomiary powykonawcze po zakończeniu inwestycji .          

Inne prace geodezyjne i kartograficzne:

  • pomiary objętości nasypów i wykopów,
  • sprawdzanie pionowości obiektów smukłych,
  • pomiary powierzchni,
  • pomiary wysokości obiektów niedostępnych,
  • mapy cyfrowe Auto CAD.

Usługi kserograficzne [cennik]

© 2008-11 by GeodezjaABC.pl | Projekt i wykonanie strony Reklama & WWW iD7 Krapkowice